BIP

Dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu Miejskim Nr 3  w Piastowie

 

Szanowni Rodzice,

w tegoroczne wakacje, podobnie jak w roku ubiegłym, dzieci pozostaną w swoich placówkach, a zamiast tradycyjnych dyżurów pracować będą wszystkie piastowskie przedszkola. Placówki będą pracowały przez pierwsze dwa tygodnie lipca oraz ostatnie dwa tygodnie sierpnia. Natomiast przez cztery tygodnie – od połowy lipca do połowy sierpnia – przedszkola i szkoły pozostaną zamknięte.

DYŻUR WAKACYJNY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W PIASTOWIE

1 LIPCA – 16 LIPCA 2021R.

16 SIERPNIA – 27 SIERPNIA 2021R.

Zgodnie z tym harmonogramem w lipcu i w sierpniu, nasza placówka będzie przez cztery i pół tygodnia prowadziła zajęcia dla dzieci uczęszczających do niego w roku szkolnym 2020/2021. Taki sposób organizacji dyżurów podyktowany jest przede wszystkim troską o bezpieczeństwo najmłodszych przedszkolaków. Rezygnacja z tradycyjnych tzw. dyżurów wakacyjnych zminimalizuje przemieszczanie się dzieci, a więc ograniczy ich kontakty z rówieśnikami, nauczycielami i pracownikami obsługi z różnych placówek, co jest szczególnie ważne ze względu na bezpieczeństwo w okresie zagrożenia epidemiologicznego. Cztery tygodnie podczas których placówka pozostanie zamknięta, pozwolą natomiast nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi skorzystać z urlopów wypoczynkowych.

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko na dyżur wakacyjny, muszą wypełnić ,,kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny” oraz oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu w okresie dyżuru.

Karty będą do pobrania ze strony internetowej : www.p3.przedszkola.net.pl lub z kosza w wiatrołapie przy Godebskiego 21 lub z kartonu w Przedszkolu przy ul. Popiełuszki 12. Dokładnie wypełnione należy włożyć do koperty i składać odpowiednio: do kosza w wiatrołapie przy ul. Godebskiego 21 lub do kartonu przy Popiełuszki 12. Można złożyć scan karty na skrzynkę e- mailową Przedszkola nr 3 na adres: wicedyrektor@p3piastow.pl

Karty należy pobrać i złożyć wypełnione w terminie: 1.06. 2021 – 15.06. 2021 r.

30 i 31 sierpnia 2021 r.przerwa na przygotowanie placówki do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Przedszkole nie pełni dyżuru.

 

Zasady rekrutacji na dyżur wakacyjny opisane są w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Piastowa Nr 46/2019 z dnia 22 lutego 2019r. (załącznik Nr 1 ) w sprawie zasad rekrutacji dzieci na dyżur wakacyjny organizowany w Piastowskich Przedszkolach. Zasady te zostały wprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, a okres przerwy w funkcjonowaniu placówki dyrektorzy przedszkoli i szkół uzgodnili z radami rodziców. 

 

Ww. Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Miasta Piastowa - http://bip.piastow.pl/zarzadzenie-nr-46-1

Zarządzenie Burmistrza Miasta Piastowa w sprawie terminów dyżuru wakacyjnego - pobierz

 

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny - pobierz

ZARZĄDZENIE Nr 46 /2019 BURMISTRZA MIASTA PIASTOWA w sprawie zasad rekrutacji dzieci na dyżur wakacyjny organizowany w przedszkolach miejskich w Piastowie

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA PIASTOWA w sprawie zasad rekrutacji dzieci na dyżur wakacyjny organizowany w przedszkolach miejskich w Piastowie - ...

Regulamin rekrutacji dzieci na dyżur wakacyjny organizowany w Przedszkolach Miejskich w Piastowie

Regulamin rekrutacji dzieci na dyżur wakacyjny organizowany w Przedszkolach Miejskich w Piastowie - pobierz

22 728 15 09

t@p3piastow.pl

05-820 Piastów
ul. Godebskiego 21

Przedszkole Miejskie nr 3 w Piastowie
z oddziałami integracyjnymi

Jesteśmy w katalogu: Przedszkola
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.