BIP

W naszym przedszkolu pracuje troskliwa i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna

 

Dyrektor przedszkola jest nauczycielem dyplomowanym z długoletnim

doświadczeniem w kierowaniu placówką przedszkolną.

Nauczycielki uczestniczą w wielu szkoleniach w celu podnoszenia

jakości swojej pracy i jakości pracy przedszkola. W swojej pracy

dydaktyczno – wychowawczej nauczycielki wykorzystują nowoczesne

programy i metody pracy uwzględniając indywidualne możliwości i potrzeby

rozwojowe dzieci.

 

 

Kadra Przedszkola:

 

  • Jesteśmy wykształceni, kreatywni, wrażliwi na wielkie problemy małych ludzi,

  • Tworzymy rodzinną atmosferę pełną ciepła, spokoju, radości i akceptacji,

  • Dbamy o wszechstronny rozwój przedszkolaków,

  • Dostrzegamy ich potrzeby, zainteresowania i zdolności,

  • Realizujemy własne pomysły i rozwiązania metodyczne

  • Cenimy sobie współpracę z rodzicami i szeroko pojętym środowiskiem lokalnym.

 

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Danuta Rusak

nauczyciel dyplomowany

- ukończona specjalność: wychowanie przedszkolne z nauczaniem początkowym,

zarządzanie oświatą,

 

Wicedyrektor Przedszkola

mgr Beata Jaszczycha

nauczyciel mianowany

- ukończona specjalność:edukacja wczesnoszkolna, edukacja w środowisku lokalnym, zarządzanie oświatą oraz lokalna polityka edukacyjna

 

RADA PEDAGOGICZNA

 

mgr Edyta Niemirska – Mali

nauczyciel dyplomowany

- ukończona specjalność: pedagogika specjalna oraz Terapia Integracji Sensorycznej

 

mgr Teresa Krawczyńska

nauczyciel mianowany

ukończona specjalność: ekonomia, wychowanie przedszkolne

 

mgr Jolanta Różycka

nauczyciel mianowany

- ukończona specjalność: pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną

 

mgr Małgorzata Turos

nauczyciel dyplomowany

- ukończona specjalność:

 

mgr Ewa Ziemiańczyk

nauczyciel mianowany

- ukończona specjalność: pedagogika oraz pedagogika przedszkolna

 

mgr Ewelina Fruba

nauczyciel kontraktowy

- ukończona specjalność: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z pracą socjalną oraz edukacja poczatkowa i terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 

mgr Anna Mucha

nauczyciel mianowany

- ukończona specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika przedszkolna

 

mgr Agnieszka Szramkowska

nauczyciel mianowany

- ukończona specjalnośc: wczesna interwencja i wychowanie przedszkolne, arteterapia i terapia zajęciowa

 

mgr Monika Sawaniewicz

Nauczyciel mianowany

- ukończona specjalność:nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym oraz edukacja medialna.

 

mgr Anna Szymańska

Nauczyciel mianowany

- ukończona specjalność: pedagogika terapeutyczna i wczesnoszkolna

 

mgr Małgorzata Piętka

Nauczyciel mianowany

- ukończona specjalność: wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i psychologią szkolną.

 

mgr Ewa Opara

nauczyciel dyplomowany

- ukończona specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, logopedia i neurologopedia

 

mgr Marta Świtek

nauczyciel mianowany

- ukończona specjalność: psychologia

 

mgr Agnieszka Witeska-Skraba

nauczyciel mianowany

- ukończona specjalnośc: pedagogika przedszkolna z terapią zaburzeń rozwojowych dziecka, arteterapia i terapia zajęciowa 

 

mgr Monika Wroniszewska

Nauczyciel mianowany

- ukończona specjalność: oligofrenopedagogika z pedagogiką wczesnoszkolną i terapeutyczną.

 

mgr Barbara Kozłowska

nauczyciel Kontraktowy

- ukończona specjalność: pedagogika wczesnoszkona i przedszkolna oraz terapia pedagogiczna

 

mgr Magdalena Rębecka

nauczyciel mianowany

- ukończona specjalność: surdopedagogika,

 

mgr Patrycja Sosnowska

nauczyciel kontraktowy

- ukończona specjalność: wczesne wspomaganie rozwoju oraz terapia pedagogiczna

 

mgr Małgorzata Bekas

nauczyciel mianowany

- ukończona specjalność:  Pedagogika, Klasyczne i alternatywne formy wychowania przedszkolnego

 

mgr Marzena Chmielewska

nauczyciel kontraktowy

- ukończona specjalność: psychologia społeczna

 

mgr Justyna Gryczon

Nauczyciel kontraktowy

- ukończona specjalność:edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wspomaganiem rozwoju

 

mgr Justyna Pietrzak

Nauczyciel kontraktowy

- ukończona specjalność:

 

 

 

Instruktorzy zajęć dodatkowych:

 

mgr Katarzyna Folgart – rytmika

  Rafał Tarnowski - taniec

  Łukasz Pakuła - taniec

 Bartosz Maciocha  - gimnastyka korekcyjna

Ewa Jachimowska - język angielski

Klaudia Szadkowska - język francuski

Paweł Maj - szachy

 

 

Pracownik administracji Magdalena Sosnowska

                                                  Anna Bondaruk

                                                       

 

Pracownicy obsługi:

Joanna Deptuszewska, Agnieszka Rutkowska, Bożenna Lewandowicz, Katarzyna Biela, Halina Klimiuk, Ewa Godlewska - Kordys, Stanisława Michalak, Katarzyna Lipska, Sylwia Kowalewska, Elżbieta Budner, Jadwiga Małek, Jadwiga Węgrzynowicz, Renata Borkowska-Machnio, Gładka Katarzyna, Anna Dumała, Michał Kurczewski, Roman Parnicki, Renata Majchrzak, Agata Tyc, Agnieszka Soboń-Rowińska, Andrzej Jabłoński, , Anna Polowczyk, Ewelina Stefaniak, Magdalena Ulatowska, Justyna Rudnicka

22 728 15 09

t@p3piastow.pl

05-820 Piastów
ul. Godebskiego 21

Przedszkole Miejskie nr 3 w Piastowie
z oddziałami integracyjnymi

Jesteśmy w katalogu: Przedszkola
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.