BIP

Zasady funkcjonowania grup integracyjnych

19 lutego 2014, Autor: Administrator

Oddział integracyjny - zasady funkcjonowania

 

„Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym

i niezastąpionym”

(Phil Bosmans)

„PO PROSTU RAZEM”- INTEGRACJA

W naszym przedszkolu są 2 grupy integracyjne. Zostały one zorganizowane jako odpowiedź na potrzeby rodziców dzieci niepełnosprawnych z naszego miasta. Dzieci zdrowe i niepełnosprawne są u nas PO PROSTU RAZEM. Integracja nie jest jednostronnym procesem, w którym dzieci niepełnosprawne zostają włączone do grupy dzieci zdrowych lecz jest to proces obustronny. Każdy od każdego czegoś się uczy. Każdy musi znaleźć swoje miejsce w grupie i poradzić sobie z trudnościami. Integrację realizujemy jako formę współistnienia – wspólnej zabawy, nauki, wychowania i pomocy.

            Praca w tych grupach opiera się, tak jak i w innych grupach na Programie Wychowania Przedszkolnego. Grupy integracyjne są mniej liczne (od 18 do 20 dzieci), w tym od 3-5 dzieci niepełnosprawnych.

Do naszej placówki przyjmowane są dzieci:

* upośledzone w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, nie zagrażające swym zachowaniem, bezpieczeństwu swojemu i innych dzieci,

*z zaburzeniami emocjonalnymi,

*z zespołem Downa lub innymi chorobami genetycznymi,

*z opóźnionym lub nieharmonijnym rozwojem,

*z dziecięcym porażeniem mózgowym

*z zaburzeniami somatycznymi lub metabolicznymi (np.: fenyloketonuria, padaczka, wada serca, cukrzyca, itp.).

Pozostałe dzieci (zdrowe) muszą spełniać wysoko postawione wymagania:

*nie sprawiać problemów wychowawczych i dydaktycznych,

*być dojrzałe emocjonalnie.

Zakwalifikowanie się do grupy integracyjnej to dla dziecka zdrowego wielki zaszczyt.

W grupie integracyjnej pracuje 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego i 1 pedagog specjalny który wspomaga zarówno dzieci niepełnosprawne jak i dzieci zdrowe lub pomoc nauczyciela. Pedagog specjalny prowadzi dodatkowo z dziećmi niepełnosprawnymi, poza pracą w grupie, indywidualne zajęcia terapeutyczne, kompensacyjne i rewalidacyjne.

            Każde dziecko niepełnosprawne funkcjonuje w oparciu o indywidualny program pracy opracowany przez pedagoga specjalnego we współpracy z nauczycielami wychowania przedszkolnego, psychologiem i logopedą. Jest on dostosowany do możliwości, zainteresowań oraz potrzeb dziecka. Dzieci zdrowe w grupie integracyjnej realizują takie same treści programowe jak dzieci w pozostałych grupach, wzbogacone o zagadnienia związane z integracją.

Metody pracy w grupie integracyjnej:

*Metoda Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona

*Pedagogika Zabawy (Klanza)

*Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

*Metoda Kinezjologii Edukacyjnej D. Dziamskiej

*Metoda M. Ch. Knillów

*Metoda Dobrego Startu

*Metoda Malowania Dziesięcioma Palcami

*Metoda Porannego Kręgu (stymulacja polisensoryczna)

*Metoda Symboli Dźwięków (muzykoterapia)

*arteterapia

*Bajkoterapia

*muzykoterapia,

*Dogoterapia

*felinoterapia

ZALETY INTEGRACJI

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE obserwując na co dzień pełnosprawnych rówieśników:

*zapominają o swoich ułomnościach,

*nabierają większej pewności siebie,

*odnajdują swoje miejsce w środowisku,

*uczą się odważniej patrzeć na świat,

*nawiązują kontakty społeczne

 

DZIECI ZDROWE przebywając z niepełnosprawnymi kolegami uczą się:

*większej tolerancji wobec innych,

*akceptacji odmienności,

*odpowiedzialności i życzliwości,

*otwartości na problemy innych,

*opiekuńczości,

*troski o innych.

 

 

                                                                                                                    Dyrektor Przedszkola nr 3

                                                                                                                          Danuta Rusak

 

 


 

Aktualizacja: 1 grudnia 2020

22 728 15 09

t@p3piastow.pl

05-820 Piastów
ul. Godebskiego 21

Przedszkole Miejskie nr 3 w Piastowie
z oddziałami integracyjnymi

Jesteśmy w katalogu: Przedszkola
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.