BIP

Rekrutacja na rok szkolny 2019/20

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

 

  1. Rekrutacja na rok szk. 2019/2020 dzieci już chodzących do przedszkola odbywa się na podstawie ,,Deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej”.

Deklarację można pobrać w sekretariacie, w księgowości lub ze strony internetowej: www.p3.przedszkola.net.pl

Należy ją złożyć w okresie od: 12.02.2019 r. do 22.02.2019 r. u wychowawców grup.

  1. Postępowanie rekrutacyjne  ,,nowych” dzieci odbywa się na podstawie ,,wniosku o przyjęcie dziecka do  przedszkola” wraz z załącznikami.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobierać w sekretariacie i  w księgowości placówki lub ze strony internetowej www.p3.przedszkola.net.pl

 

Wnioski należy składać w terminie: 25.02.2019 do 08.03.2019 r. w księgowości przedszkola                  w godzinach ustalonych przez przewodniczącego rekrutacji tj.       

 

        Poniedziałek godz. 08.00 – 16.00

        Wtorek godz. 09.00- 17.00

        Środa godz. 12.00 – 16.00

        Czwartek godz. 07.30- 15.30

        Piątek godz. 08.00 - 12.00

 

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego :

  1. Postepowanie rekrutacyjne odbywa się tylko na wolne miejsca,
  2. Przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Piastowa,
  3. Rodzic ma prawo do złożyć wniosek do 3 (trzech) przedszkoli określając przedszkole pierwszego wyboru, drugiego wyboru, trzeciego wyboru, Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.
  4. Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole dysponuje wolnymi miejscami , dyrektor przedszkola przeprowadza postepowanie uzupełniające, które powinno się zakończyć do końca sierpnia roku szk. poprzedzającego rok szkolny.

 

 

                         Terminy postępowania rekrutacyjnego:

                       Rodzaj czynności                                                                                        Termin


1. składanie ,,Deklaracji o kontynuacji                                          12 lutego 2019 – 22 lutego 2019 r.

wychowania przedszkolnego”.  


2.składanie wniosków z załącznikami.                                       25 lutego 2019 r. – 08 marca 2019 r.


3. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów             08 kwietnia 2019  r.godz. 9:00

 zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,


4. podanie do publicznej wiadomości                                          15 kwietnia 2019 r. godz. 9:00

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,


5. składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia                 Do 7 dni od dnia podania do publicznej

   odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola,                             wiadomości listy kandydatów 

                                                                                                       przyjętych  i nieprzyjętych.


6. przygotowanie i wydanie uzasadnienia                                   Do 5 dni od daty złożenia wniosku

  odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola                                o sporządzenie uzasadnienia

                                                                                                       odmowy przyjęcia


7. złożenie do dyrektora odwołania                                              Do 7 dni od otrzymania pisemnego

    od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej                                     uzasadnienia odmowy przyjęcia,

 


8. rozstrzygnięcie przez dyrektora                                              Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora

odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej,                                odwołania od rozstrzygnięcia

                                                                                                      komisji rekrutacyjnej,


9. składanie wniosków do postepowania uzupełniającego        19 sierpnia 2019 r. – 21 sierpnia 2019 r.


 

 

 

22 728 15 09

t@p3piastow.pl

05-820 Piastów
ul. Godebskiego 21

Przedszkole Miejskie nr 3 w Piastowie
z oddziałami integracyjnymi

Jesteśmy w katalogu: Przedszkola
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.