BIP

Skrót informacji dla rodziców na temat rekrutacj na nowy rok szkolny

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 

Rekrutacja na rok szk. 2021/2022 dzieci już chodzących do przedszkola odbywa się na podstawie ,,Deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej”.

Deklarację można pobrać ze strony internetowej: www.p3.przedszkola.net.pl lub z kosza w wiatrołapie przedszkola.

Dokładnie wypełnione należy włożyć w kopertę i złożyć w okresie:

22. 02. 2021 r. – 26. 02. 2022 r. do kosza w wiatrołapie przedszkola.

Postępowanie rekrutacyjne  na rok szk. 2021/2022 ,,nowych” dzieci odbywa się na podstawie ,,Wniosku o przyjęcie dziecka do  przedszkola” wraz z załącznikami.

„Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola” można pobrać ze strony internetowej przedszkola www.p3.przedszkola.net.pl lub z kosza w wiatrołapie przedszkola.

Dokładnie wypełnione wraz z załącznikami należy włożyć w kopertę i złożyć w okresie: 2. 03. 2021 r. – 12. 03. 2021 r. do kosza w wiatrołapie przedszkola.

                    Zasady postępowania rekrutacyjnego :

  1. Postepowanie rekrutacyjne odbywa się tylko na wolne miejsca,
  2. Przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Piastowa,
  3. Rodzic ma prawo złożyć wniosek do 3 – ch przedszkoli określając przedszkole pierwszego wyboru, drugiego wyboru i trzeciego wyboru.   W każdym przedszkolu należy złożyć odrębny wniosek. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.
  4. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole dysponuje wolnymi miejscami , dyrektor przedszkola przeprowadza postepowanie uzupełniające, które powinno się zakończyć do końca sierpnia roku szk. poprzedzającego rok szkolny.


 

22 728 15 09

t@p3piastow.pl

05-820 Piastów
ul. Godebskiego 21

Przedszkole Miejskie nr 3 w Piastowie
z oddziałami integracyjnymi

Jesteśmy w katalogu: Przedszkola
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.