You are currently viewing Świętujemy Freblujemy – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Świętujemy Freblujemy – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

  • Post category:Tygryski

„Dzieci są jak małe kwiatki; są zróżnicowane i wymagają opieki,
ale każdy jest piękny sam i wspaniały,
gdy widzi się go we wspólnocie rówieśników.”
– Friedrich Fröbel
Koncepcja F. Froebla oparta jest na pracy z materiałami, których dostarcza przyroda oraz z przedmiotami, jakimi są zabawki celowo stworzone przez dorosłego dla dziecka. Choć w grupie i w przedszkolu Darów Froebla nie mamy, to korzystamy w ramach koncepcji z dostępnych nam w grupie materiałów. Służą dzieciom do zabaw percepcyjno – manipulacyjnych, badawczych oraz umożliwiają rozwój zdolności artystycznych. Dzieci podejmują z ich wykorzystaniem zabawy badawcze, tematyczne i konstrukcyjne, poznają świat matematyki, tworzą ornamenty. Wymienionym aktywnościom towarzyszy śpiew, ruch oraz słuchanie literatury. Grupa Tygryski urodziny Froebla świętuje.