Nasza kadra

Dyrektor przedszkola

 mgr Danuta Rusak

nauczyciel dyplomowany– ukończona specjalność:

 • wychowanie przedszkolne z nauczaniem początkowym,
 • zarządzanie oświatą,

Wicedyrektor Przedszkola

mgr Beata Jaszczycha

nauczyciel mianowany

– ukończona specjalność:

 • edukacja wczesnoszkolna,
 • edukacja w środowisku lokalnym,
 • zarządzanie oświatą 
 • lokalna polityka edukacyjna

Nauczyciel dyplomowany

mgr Edyta Niemirska – Mali

ukończona specjalność:

 • pedagogika specjalna

 • Terapia Integracji Sensorycznej

 • Stosowana analiza zachowania

Nauczyciel mianowany

mgr Ewa Ziemiańczyk

– ukończona specjalność:

 • pedagogika 
 • pedagogika przedszkolna

Nauczyciel mianowany

 mgr Teresa Krawczyńska

ukończona specjalność:

 • wychowanie przedszkolne
 • ekonomia,

Nauczyciel mianowany

mgr Ewelina Fruba

– ukończona specjalność:

 • pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z pracą socjalną,
 • edukacja początkowa i terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz wczesne wspomaganie rozwoju

Nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Mucha

– ukończona specjalność:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • pedagogika przedszkolna
 • stosowana analiza zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju i zachowania

Nauczyciel mianowany

mgr Agnieszka Szramkowska

– ukończona specjalność:

 • wczesna interwencja i wychowanie przedszkolne
 • artreterapia
 • terapia zajęciowa
 • stosowana analiza zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju i zachowania

Nauczyciel mianowany

mgr Monika Sawaniewicz

– ukończona specjalność:

 • nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym 
 • edukacja medialna.

Nauczyciel mianowany

mgr Anna Szymańska

– ukończona specjalność:

 • pedagogika terapeutyczna i wczesnoszkolna

Nauczyciel mianowany

mgr Małgorzata Piętka

 ukończona specjalność:

 • Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i psychologią szkolną.
 • Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin

Nauczyciel dyplomowany

mgr Ewa Opara

– ukończona specjalność:

 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 • logopedia
 • neurologopedia
 • Terapia Metodą Tomatisa

Nauczyciel mianowany

mgr Marta Świtek

– ukończona specjalność:

 • psychologia
 • edukacja szkolna i wczesnoszkolna
 • terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
 • stosowana analiza zachowania
 • kynoterapia
 • felinoterapia

Nauczyciel mianowany

mgr Agnieszka Witeska-Skraba

– ukończona specjalność:

 • pedagogika przedszkolna z terapią zaburzeń rozwojowych dziecka,
 • arteterapia 
 • terapia zajęciowa 

Nauczyciel dyplomowany

mgr Edyta Dzida

ukończona specjalność:

 • pedagogiką korekcyjna i wczesnoszkolna

 

Nauczyciel mianowany

mgr Barbara Kozłowska

 ukończona specjalność:

 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, 
 • Terapia pedagogiczna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju

Nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Bekas

– ukończona specjalność: 

 • Pedagogika,
 • Klasyczne i alternatywne formy wychowania przedszkolnego

Nauczyciel mianowany

mgr Magdalena Kacperska

– ukończona specjalność:

 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej

Nauczyciel początkowy

mgr Angelika Zaręba

– ukończona specjalność:

 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Nauczyciel mianowany

siostra Małgorzata Kalicińska

Nauczyciel religii

Instruktorzy zajęć dodatkowych:

Pracownik administracji

Pracownicy obsługi:

Joanna Deptuszewska, Agnieszka Rutkowska, Bożenna Lewandowicz, Katarzyna Biela, Ewa Godlewska – Kordys, Stanisława Michalak, Katarzyna Lipska, Sylwia Kowalewska, Elżbieta Budner, Renata Borkowska-Machnio, Gładka Katarzyna, Anna Dumała,  Roman Parnicki, Renata Majchrzak, Agata Tyc, Agnieszka Soboń-Rowińska, Andrzej Jabłoński,  Ewelina Stefaniak, Magdalena Ulatowska, Justyna Rudnicka