Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, oprócz promowania wdrażania standardów, zapewnia również ofertę edukacyjno-szkoleniową, w celu podniesienia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in. że:

 • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
 • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
 • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
 • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
 • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
 • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
 • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem
SZANOWNI PAŃSTWO Z PRZYJEMNOŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE OTRZYMALIŚMY CERTYFIKAT ,,CHRONIMY DZIECI „

 

 
 

Mamo, Tato poczytajcie mi, czyli kilka praktycznych wskazówek, które ułatwią Rodzicom zainteresowanie dziecka literaturą

Rodzice i nauczyciele wychowania przedszkolnego wprowadzają dziecko w świat książek poszukując coraz to nowych sposobów zainteresowania książką i przygotowania świadomego odbiorcy dzieł literackich. Jeżeli dziecko nie zaspokoi podstawowych potrzeb wynikających z wrodzonej ciekawości świata dzięki książce –zwyciężą groźni konkurenci czytania – internet i telewizja. Ważne jest aby zaszczepić w dziecku fascynacje do książek jak najwcześniej i pokazać, że w życiu każdego człowieka zawsze jest miejsce na książkę. Przyjaźń z książkami może zawrzeć już maleńkie dziecko jeśli mu to tylko umożliwimy. Jak w każdej dziedzinie wychowania tak i tu najważniejszy jest przykład. Jeśli sami będziemy otaczać się książkami i od najmłodszych lat czytać dzieciom z pewnością nie zrezygnują one z książek w przyszłości.

W jaki sposób wybierać literaturę:

 • książki powinny być dobierane odpowiednio do wieku dziecka i jego zainteresowań,
 • książki powinny być bogato ilustrowane- dzieci uwielbiają przeglądać książki ze względu na „obrazki”
 • często sięgajmy po bajki i baśnie- przenoszą dziecko w świat fantazji, są nośnikiem wartości moralnych,
 • utwory literackie powinny zawierać komizm i humor- dziecko śmiejąc się jeszcze bardziej przeżywa uczucia a obserwując dorosłego uczy się rozpoznawać radość od złości
 • wybierane utwory powinny zawierać elementy dźwiękonaśladowcze- dzieci bawi rytm i rym
 • książki powinny gwarantować dziecku „dobre zakończenie”- przywracające dziecku wewnętrzny spokój

W trakcie czytania należy:

 •  pozwolić dziecku na zadawanie pytań i wątpliwości,
 • powrót do poprzedniej strony,
 • dorosły powinien modulować głosem, używać rekwizytów, mimiki twarzy i gestykulacji,
 • czytać głośno i wyraźnie,
 • nie omijać niezrozumiałych słów, tłumaczyć je,
 • pokazywać ilustracje gdyż tekst i obraz tworzą nierozerwalną całość,
 • humor zawarty w książce wyeksponować,
 • pozwolić dziecku na z interesowanie się literami

Dlaczego warto codziennie czytać dzieciom?

Czytanie:

 • buduje mocną więź między dorosłym a dzieckiem,
 • rozwija język, pamięć i wyobraźnię,
 • uczy myślenia, poprawia koncentrację,
 • poszerza wiedzę ogólną, rozbudza zainteresowania,
 • ułatwia naukę,
 • rozwija wrażliwość i empatię,
 • jest nośnikiem wartości moralnych,
 • uczy nie agresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów,
 • zapobiega uzależnieniu od komputerów i telewizji,
 • pomaga odnieść sukces w szkole,
 • kształtuje na całe życie nawyk czytania i zdobywania wiedzy

Warunki dobrej recepcji bajek i baśni :

– zapewnij dziecku wygodną pozycję ciała („usiądź wygodnie”, „wyprostuj nogi”, oprzyj główkę” oraz bliskość fizyczną z Tobą – szczególnie ważne u małych dzieci ),

– stwórz miły nastrój (przygaszone światło, cicha muzyka relaksacyjna w tle),

– mów głosem spokojnym, nie spiesząc się,

– po zakończeniu opowiadania utrzymuj jeszcze spokojną atmosferę,

– zaproponuj dziecku ekspresję  artystyczną w formie rysowania, malowania, lepienia z plasteliny,

– opowiadaj tę baśń wielokrotnie w celu jej utrwalenia

Cała Polska Czyta Dzieciom, czyli o rodzinnym czytaniu

„Nie zawsze rodzice są świadomi, że wspólne czytanie może bardzo pomagać w wychowaniu dziecka. W książkach znajdujemy często fragmenty, które mogą posłużyć jako rozwiązania konkretnych sytuacji, z którymi dziecko styka się w życiu. Dobra literatura dla dzieci daje dobre wzorce zachowania. Dla rodziców to bezcenna pomoc w kształtowaniu właściwych postaw i nawyków dziecka”

Zachęcamy do odwiedzenia strony  : calapolskaczytadzieciom.pl znajdziecie tam Państwo Złotą Listę książek polecaną dzieciom i wiele innych cennych wskazówek.

 

”Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela,
a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem – to tak, jakbym spotkał się
ze starym przyjacielem”.
przysłowie chińskie

 „Samo już czytanie książek kształci ludzi. Im więcej się czyta, im lepsze książki, tym bardziej kształcą one swoich czytelników”.
Stanisław Konarski

Droga mamo! Drogi tato!

Zapraszamy Was do wspólnego czytania z dzieckiem. Skoro czytacie ten list, oznacza to, że Wasza pociecha wylosowała na tydzień plecak z 5 książkami dedykowanymi do ich grupy.

Teraz Wasza kolej… znajdźcie czas, aby w ciągu tego tygodnia przeczytać wybrane lub wszystkie książki z plecaczka.

Omówcie co przeczytaliście i zaproście dziecko do zilustrowania wybranego fragmentu książki, która mu się najbardziej spodobała – technika pracy dowolna, kartka w formacie A4. Wykonaną pracę umieśćcie w teczce i po upływie tygodnia przeznaczonego na czytanie, przynieście  do przedszkola wraz z plecakiem w najbliższy poniedziałek.

Życzymy miłego spędzenia czasu z dzieckiem.

 • W roku szkolnym 2023/2024 nasze Przedszkole po raz kolejny  bierze udział w Międzynarodowym  Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. 

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023 / 2024 (pkt. 1, 2, 4, 8, 10).

 

CELE PROJEKTU:

Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.

Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Cele szczegółowe:

– promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno

– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką

– współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym

– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm – kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych

– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku

– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie

– współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Grupy przedszkolne biorące udział w projekcie: grupa VIII – Jeżyki, grupa IX – Rybki, grupa X – Żabki 

REGULAMIN PROJEKTU:

Z_kultura_mi_do_twarzy_IV_EDYCJA_Regulamin

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. W naszym przedszkolu nauczyciele dzięki dostępnym materiałom poprowadzą z dziećmi zajęcia o tematyce historycznej.

Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu; zapoczątkowana w 2012 .
To już kolejny rok, kiedy nasze przedszkole bierze udział w akcji i z udziałem dzieci i zaproszonych Gości prezentuje dzieła literackie wybrane przez Parę Prezydencką.

„Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki. Odbywa się w okresie, w którym wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności
Nasze Przedszkolaki wraz z nauczycielami odwiedzają pobliskie miejsca pamięci, rozmawiają na tematy ważne oraz poznają osoby, które szczególnie przyczyniły się do historii naszego kraju.

Już po raz piąty dzieci i pracownicy naszego przedszkola, wezmą udział w akcji „Szkoła do Hymnu”, aby w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewać „Mazurka Dąbrowskiego”. W tym roku będzie to piątek, 10 listopada. W ten sposób chcemy włączyć się we wspólne świętowanie kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Wraz z dziećmi z naszego przedszkola przygotujemy kartki świąteczne dla weteranów II wojny światowej, którym zawdzięczamy
wolną i niepodległą Polskę. W ten symboliczny sposób złożymy podziękowanie za wielka odwagę, jaką odznaczyli się bohaterowie w
czasie wojny. To dzięki nim możemy bawić się, malować, tańczyć, śpiewać i poszerzać swoją wiedzę – bez przeszkód!!!

 
 

Matematyka jest wszędzie – w przyrodzie, muzyce, sporcie, kuchni… wszędzie! Wystarczy się rozejrzeć, a pomysły na zajęcia z
matematyką w tle przyjdą same.

Wykorzystujemy swój potencjał, tworząc autorski projekt zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i złożyliśmy wniosek  w trzeciej edycji programu grantowego „Rosnę z matematyką”. Liczymy na wygraną – jak zawsze !

W tym roku również bierzemy udział w akcji WOŚP i po raz kolejny przygotowujemy mnóstwo ręcznie robionych materiałów na
kiermasze, które odbędą się w miesiącu styczniu w naszym przedszkolu.
W ubiegłym roku wspólnie z Rodzicami i Dziećmi nazbieraliśmy ponad 8 tysięcy złotych, które znalazły się w puszcze WOŚP.

Wspólnie z dziećmi i Rodzicami zbieramy naklejki ze sklepu spożywczego Biedronka, które zostaną przekazane do sklepu, a następnie do Dzieci z Centrum Zdrowia Dziecka trafią piękne i zupełnie nowe maskotki.

Kolejna akcja charytatywna w której bierzemy udział przy współudziale Rodziców z naszego Przedszkola.
Zbiórka dotyczy gier planszowych, zabawek, maskotek, artykułów papierniczych dla dzieci ze Szpitala Dziecięcego im. J. Polikarpa
Brudzińskiego w Warszawie. Zabawki zebrane w naszym przedszkolu zostaną przekazane dzieciom z oddziału onkologii i hematologii
dziecięcej.

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content