Metody stosowane w pracy z dziećmi.

 1. Metodę Dobrego Startu – M. Bogdanowicz, polega na aktywizacji rozwoju psychomotorycznego, usprawnia funkcje słuchowe, ruchowe oraz poprawia koordynację.

 2. Kinezjologię edukacyjną P. Denissona, to nieinwazyjna metoda poprawiająca sprawność umysłową. Metoda stosowana na początku lub na końcu zajęć lub jako oddzielne ćwiczenie.

 3. Gimnastykę twórczą R. Labana. Zgodnie z tą metodą ćwiczenia gimnastyczne przybierają formę zadań otwartych. Dziecko nie odwzorowuje, ale samo decyduje o sposobie wykonywania ruchu zgodnie z własną inwencją i doświadczeniem.

 4. Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sharbone. Ideą tej metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii jego zaburzeń. Z powodzeniem można stosować do dzieci nie posiadających tego typu zaburzeń.

 5. Metodę Carla Orffa, polega na twórczym obcowaniu z muzyką, realizującą się w różnych formach ruchu, tańcu, śpiewie, mowie, grze na instrumentach, pantomimie.

 6. Metodę Pedagogiki Zabawy, polega na wykorzystywaniu w zajęciach pląsów, zabaw muzyczno – ruchowych, tańców ludowych w celu integracji dzieci.

 7. Dramę polega na stwarzaniu i zarysowaniu problemu i próbach jego rozwiązania poprzez aktywne wchodzenie w role. Istotą jej stosowania jest stwarzanie sytuacji, w których dzieci identyfikują się z innymi osobami.

 8. Praca ,,Metodą projektów” – polega na zaplanowaniu cyklu działań, które zawierają problem do rozwiązania.

 9. INTERAKTYWNE METODY NAUCZANIA kładą nacisk na aktywną twórczość, samodzielność dochodzenia do wiedzy, umiejętność zbierania i wyszukiwania informacji jak również udział w grupowym rozwiązywaniu problemów. W naszym przedszkolu wykorzystujemy tablice multimedialne jako nowatorski środek dydaktyczny

 10. Cykl zajęć „Kodowanie na dywanie” czyli wprowadzenie do programowania. Wykorzystujemy „Photon edukacyjny”, który uczy logicznego myślenia, odstaw programowania oraz szybkiego podejmowania decyzji

 11. Neurosensomotoryczna integracja odruchów metodą dr Masgutowej – Integracja odruchów ustno – twarzowych           oraz Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych

 12. Przygotowujemy się do pracy terapeutycznej z udziałem psa, dogoterapia, – metoda wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę.

 13. Terapia Integracji Sensorycznej

Zajęcia zdrowotne i profilaktyczne

Nauczycielki realizują program zdrowotny, prowadzą zajęcia ruchowe (w sali i na terenie) wyciszające i relaksacyjne. Współpracuje przedszkole z pielęgniarką ( raz w tygodniu)