Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu dla 3-4 latków:
( zgodny z nową podstawą programową)

7:00 – 8:15

Schodzenie się dzieci ; zabawy dowolne według zainteresowań. Indywidualne bądź grupowe działania edukacyjne wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Zabawy spontaniczne podejmowane z inicjatywy dzieci. Prowadzenie obserwacji dzieci. Zabawa ruchowa.

8.15 – 8:30 

Czynności higieniczne i porządkowe przed śniadaniem, nauka etapów mycia rąk, zachowania w łazience,

8.30 – 9:00

Śniadanie. Próby samodzielnego komponowania śniadania.

9.00 – 9:30

Zajęcia programowe- realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka, rozwijanie umiejętności dzieci, wzbogacanie wiedzy o świecie. Zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z religii.

9.30 – 10:15

Zabawy dowolne w Sali

10:15 – 10:30

II śniadanie

10:30– 10:45

Czynności higieniczne , czynności samoobsługowe przed wyjściem na teren (nauka ubierania się, zapinania guzików, suwaków)

10:45– 11:45

Zabawy na placu przedszkolnym, spacery, zabawy na świeżym powietrzu,  prowadzenie obserwacji przyrodniczych, zabawy ruchowe,

 

11:45 – 12.00

Czynności higieniczne przed obiadem,

12:00 – 12:30

Obiad. Nabywanie umiejętności samodzielnego przygotowania posiłku, próby posługiwania się sztućcami, wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłku,

 

12.30 – 14:15

Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie bajek, literatury. Mycie zębów,

12.30 – 14:15

Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie bajek, literatury. Mycie zębów,

 

14.15 – 14:30

Zabawa ruchowa. Zabiegi higieniczne przed podwieczorkiem.

14.30 – 14:45

Podwieczorek.

14:45 – 17:00

Zabawy integrujące i zabawy ruchowe ze śpiewem. Dodatkowe działania edukacyjne z dzieckiem. Zabawy dowolne według zainteresowań w wybranych kącikach tematycznych. Realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zajęcia dodatkowe. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych, wyrabianie u dzieci zainteresowania książką, gry stolikowe.

Porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci do domu.

Ramowy rozkład dnia dla 5 latków
( zgodny z nową podstawą programową)

7:00 – 8:15

Schodzenie się dzieci ; zabawy dowolne według zainteresowań. Indywidualne bądź grupowe działania edukacyjne wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Zabawy spontaniczne podejmowane z inicjatywy dzieci. Prowadzenie obserwacji dzieci. Zabawa ruchowa.

8.15 – 8:30 

Czynności higieniczne i porządkowe przed śniadaniem, nauka etapów mycia rąk, zachowania w łazience,

8.30 – 9:00

Śniadanie. Próby samodzielnego komponowania śniadania.

9.00 – 10:00

Zajęcia programowe- realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka, rozwijanie umiejętności dzieci, wzbogacanie wiedzy o świecie. Zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z religii.

10.00 – 10:15

II śniadanie,   zabawy dowolne w sali zabaw

10:15 – 10:30

czynności samoobsługowe przed wyjściem na teren (nauka ubierania się, wiązania butów, zapinania guzików, suwaków)

10:30 – 11:30

spacery, wycieczki, zabawy na powietrzu, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, uprawa działki przedszkolnej,  na placu przedszkolnym – zabawy ruchowe z całą grupą z wykorzystaniem sprzętu terenowego lub sportowego oraz zabawy swobodne.

11:30 – 12:00

język angielski

 

12:00 – 12:15

przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne. Dalszy ciąg pracy dyżurnych – nauka nakrywania stołów. Nabywanie umiejętności samodzielnego przygotowania posiłku.

12:15 – 12:45

Obiad. Dyżury dzieci. Nabywanie umiejętności  samodzielnego przygotowania posiłku, posługiwania się sztućcami, wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków.

 

12:45 – 13:15

mycie zębów, odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie bajek i literatury.

13:15– 14:15

Realizacja zajęć dodatkowych . Zabawy tematyczne według zainteresowań,  praca z dzieckiem uzdolnionym. Zabawy dowolne dla pozostałych dzieci. Realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych.

 

14:15 – 14:30

Zabawa ruchowa. Zabiegi higieniczne przed podwieczorkiem.

14.30 – 14:45

Podwieczorek.

14:45 – 17:00

Zabawy integrujące i zabawy ruchowe ze śpiewem. Dodatkowe działania edukacyjne z dzieckiem. Zabawy dowolne według zainteresowań w wybranych kącikach tematycznych. Realizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zajęcia dodatkowe. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych, wyrabianie u dzieci zainteresowania książką, gry stolikowe.

Porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci do domu.