WITAJCIE W GRUPIE ŻABEK

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej grupy

3 – latki

Grupa pracuje od: 7.30 – 16.30

              Nauczycielki:

                                      mgr Monika Sawaniewicz

                                      mgr Barbara Kozłowska

                                       mgr Angelika Zaręba 

                Asystentka: Katarzyna Biela

                Woźna oddziałowa:  Katarzyna Gładka/Katarzyna Lipska

 

 

Kum kuma kuma, Rech rechu rech!

Ile tu żabek w przedszkolu jest!

Kum kuma kuma Rech rechu rech!

Wszędzie tu słychać żabi śpiew!

Każda Żabka bawi się i tańczy,

Z talerzyka wszystko pięknie zjada.

Bo gdy jest się Żabką -to tylko tak wypada!

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze