You are currently viewing Straż pożarna

Straż pożarna

  • Post category:Tygryski

Dla naszego strażaka
nie jest straszna żadna draka,
kiedy chwyci swego węża,
nie znajdziesz lepszego oręża.
Każdy pożar przed nim pada,
nasz strażak zawsze się nada. (Źródło: Internet)

Dziękujemy piastowskim strażakom za ratowanie życia.